Výroční zprávy a záměry

2013

 • Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠB-TUO na rok 2014 (dokument .pdf)

2012

2011

 • Výroční zpráva o činnosti (dokument .pdf)
 • Výroční zpráva o hospodaření (dokument .pdf)
 • Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠB-TUO na rok 2012 (dokument .pdf)
 • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), souhrn, rok 2011:
  • počet podaných žádostí o informace 1
   počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
   počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
   výčet poskytnutých výhradních licencí 0
   počet stížností podaných dle §16a) zákona (odvolání) 0

2010

 • Dlouhodobý záměr VŠB-TUO 2011-2015 (dokument .pdf)
 • Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠB-TUO na rok 2011(dokument .pdf)
 • Výroční zpráva o činnosti ( .pdf - 2,0 MB)
 • Výroční zpráva o hospodaření ( .pdf - 460 KB)
 • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), souhrn, rok 2010:
  • počet podaných žádostí o informace 1
   počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
   počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
   výčet poskytnutých výhradních licencí 0
   počet stížností podaných dle §16a) zákona (odvolání) 0

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999